Het Fryske Flinter Fonds

De energiecoöperatie Fryske Flinter zet zich samen met Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum én Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomt van onze dorpen en haar inwoners. Daarvoor hebben zij een fonds in het leven geroepen het Fryske Flinter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per jaar projecten in Oosterbierum, Klooster-Lidlum, Sexbierum en Pietersbierum  ondersteunen.

Copyright © 2024 . All rights reserved.