Verantwoording

Het bestuur van het Fryske Flinter Fonds bestaat uit de volgende bestuursleden:

Johannes Wolbers voorzitter
Rixt de Jong secretaris
Kees de Boer penningmeester
Renske Mons lid
Gerrit Jukema lid
Ab Brouwer lid
Belonings beleid

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021:

Het bestuur is op 9 november 2021 in vergadering bij een geweest. Er is zijn in 2022 vier aanvragen tot steun van het fonds geweest.

Toekenningen 2021: 1000 euro (zie Staat van baten en lasten Fryske Flinter Fonds 2018)

Bankrelatie:

NL83 TRIO 0338 7003 31

RSIN / Fiscaal nummer:

857855475

Kamer van Koophandel nummer:

69386099

Copyright © 2023 . All rights reserved.